Nhân viên của Jibannet Asia và của tập đoàn Jibannet, mỗi người đều nhận thức rằng điều cơ bản đối với xã hội là trách nhiệm và đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tuân thủ, với tư cách là một công ty được xã hội yêu mến và tin tưởng, chúng tôi mong muốn đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị doanh nghiệp để được tất cả các bên liên quan đánh giá cao.

Hoạt động phổ biến kiến ​​thức về mặt đất

  1. Hỗ trợ cho các nhóm nâng cao nhận thức cộng đồng
    Chúng tôi đang tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cho Quỹ Nhà ở an toàn mặt đất..
  2. Truyền tải thông tin
    Chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo để cung cấp kiến ​​thức về nền đất cần thiết cho việc lựa chọn đất đai.

Hoạt động kinh doanh trung thực

Tuân thủ pháp luật

Trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh, chúng tôi tuân thủ pháp luật và các quy định, quy tắc nội bộ, hành động phù hợp với đạo đức xã hội, từ quan điểm hài hòa và cùng tồn tại của xã hội, chúng tôi đã thiết lập và hoạt động theo quy tắc ứng xử cơ bản gọi là “Quy tắc tuân thủ”.

Bảo mật thông tin

Để bảo vệ, quản lý và sử dụng hợp lý tất cả các tài sản thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã thiết lập và đang thực hiện theo “Quy định quản lý thông tin cá nhân” và “Quy định quản lý thông tin bí mật”. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao hơn nữa đạo đức doanh nghiệp dựa trên việc tuân thủ luật pháp và các quy định, đảm bảo và duy trì tính an toàn, độ tin cậy đối với tài sản thông tin cả bên trong và bên ngoài công ty

Loại bỏ các lực lượng chống đối xã hội

Jibannet cắt đứt mọi mối quan hệ với các nhóm tội phạm có tổ chức và các lực lượng chống đối xã hội khác. Để bảo vệ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả nhân viên và nhà đầu tư khỏi nguy cơ thiệt hại lớn, chúng tôi đã thiết lập “Quy định loại trừ các thế lực chống đối xã hội” và theo chúng tôi sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với các lực lượng chống đối xã hội, bao gồm cả các mối quan hệ kinh doanh. Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống từ chối các yêu cầu vô lý và tuyệt đối không cung cấp tiền cho các lực lượng chống đối xã hội.

Để duy trì lòng tin của xã hội đối với công ty phân tích địa kỹ thuật và đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty phân tích địa kỹ thuật được phù hợp và lành mạnh, chúng tôi sẽ nổ lực để đối phó với các lực lượng chống đối xã hội theo phương châm cơ bản sau:

1.     Chúng tôi không có mối quan hệ nào, kể cả quan hệ đối tác, với các thế lực chống đối xã hội đe dọa đến trật tự và an toàn của người dân trong xã hội.
2.     Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp tiền, tài sản cho các lực lượng chống đối xã hội. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không tham gia vào các giao dịch ngầm với các lực lượng chống đối xã hội.
3.     Chúng tôi sẽ đối phó với các thế lực chống đối xã hội từ cấp quản lý cao nhất cho đến toàn bộ tổ chức. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho những nhân viên đối ứng yêu cầu vô lý từ các lực lượng chống đối xã hội.
4.     Chúng tôi sẽ luôn xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức chuyên môn bên ngoài như cảnh sát,  luật sư v.v
5.     Chúng tôi sẽ thực hiện cả hành động pháp lý dân sự và hình sự đối với các yêu cầu vô lý của lực lượng chống đối xã hội.

Quan tâm đến môi trường

Giảm xây dựng quá mức

Jibannet không phủ nhận công việc cải tạo nền đất. Có rất nhiều nền đất cần được cải thiện. Công việc cải tạo nền đất quá mức nên được giảm bớt, nhưng đối với cải tạo cần thiết thì không nên không cải tạo để dẫn đến tình trạng sụt lún không đồng đều. Các hoạt động của Jibannet là thúc đẩy việc phổ biến nền đất tối ưu, thân thiện với môi trường toàn cầu và đảm bảo an toàn trong xây dựng nhà ở bằng cách cải tiến công nghệ khảo sát và phân tích nền đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự lan rộng của việc xây dựng nhà thân thiện với trái đất trên nền đất tối ưu.

Ức chế tạo ra crom hóa trị 6

Vật liệu hóa rắn gốc xi măng được sử dụng trong công tác cải tạo mặt đất bị hạn chế sử dụng trong các công trình công cộng do khả năng tạo ra crom hóa trị 6, một chất gây ung thư. Ngày 24 tháng 3 năm 2000, Bộ Xây dựng Nhật Bản (nay là Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch) đã ban hành thông báo “Các biện pháp tức thời liên quan đến việc sử dụng xi măng và chất làm rắn gốc xi măng để cải tạo nền và tái sử dụng đất đã cải tạo ”, yêu cầu tiến hành các thử nghiệm rửa giải crom hóa trị 6 cho các dự án dưới sự kiểm soát trực tiếp.

Tuy nhiên, không có quy định nào như vậy trong xây dựng tư nhân và tình hình hiện nay là các thử nghiệm rửa giải crom hóa trị 6 không được thực hiện. Việc thực hiện cải tạo nền đất vì sự an toàn của gia đình nhưng lại tạo ra chất gây nguy cơ gây ung thư (ô nhiễm môi trường) là điều không mong muốn. Chúng tôi yêu cầu các công ty thực hiện công việc cải tạo mặt bằng sử dụng vật liệu và phương pháp xây dựng không tạo ra crom hóa trị 6.

Quày tư vấn miễn phí về nền đất

Hiện nay, nhiều người xây dựng nhà (người tiêu dùng) đều tiến hành khảo sát nền lần đầu sau khi mua đất và lên phương án xây dựng. Dẫn đến việc người tiêu dùng quyết định mua đất, ký hợp đồng xây dựng mà không biết chất lượng nền đất ra sao, không ít trường hợp người tiêu dùng bị thiệt thòi như “Được cho biết là phải phát sinh thêm chi phí xây dựng” hay “Không biết là có rủi ro thiên tai” sau khi ký hợp đồng.”.

Để loại bỏ những bất lợi đó, chúng tôi đã thiết lập một quày tư vấn miễn phí.

Cơ sở dữ liệu nền đất

Chúng tôi đã phát hành một hệ thống bản đồ miễn phí tóm tắt nhiều thông tin khác nhau về nền đất và cho phép bạn kiểm tra nó trên một bản đồ duy nhất.

CRS