Hồ sơ công ty

Triết lý kinh doanh

group

Jibannet Holdings Co.,Ltd

Jibannet Co.,Ltd

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi mong muốn tạo ra một cuộc sống an tâm và thịnh vượng, kiên định trên quan điểm
“Loại bỏ những bất lợi cho người tiêu dùng”.

Bất lợi cho người tiêu dùng đang xảy ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội.
Lý do là vì có nhiều trường hợp nhà cung cấp có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cung cấp thông tin một chiều đến người tiêu dùng không có kiến thức chuyên môn nên đã tạo ra một khoảng trống thông tin.
Với tư cách là một đại lý nhà ở có vai trò lấp đầy khoảng trống thông tin này, chúng tôi phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng kiến thức chuyên môn cao và quan điểm công bằng.
Hơn nữa, bằng sự chính trực, Chúng tôi sẽ góp phần tạo ra một xã hội thịnh vượng đáng sống bằng cách xây dựng một thang đo có tính thực tế giúp người tiêu dùng có được sự lựa chọn tốt nhất.

10 điều Jibannet

1.Suy nghĩ trên quan điểm của khách hàng, hành động vì sự an tâm và hài lòng của khách hàng.
2.Không ngừng nâng cấp sản phẩm và dịch vụ để tạo được ấn tượng với khách hàng.
3.Tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới từ quan điểm của người tiêu dùng và trở thành người tiên phong.
4.Không sợ thất bại, can đảm đương đầu thử thách nhằm hướng đến điều tốt hơn.
5.Trở thành 1 tập thể hướng đến cùng mục tiêu và hành động nhanh chóng.
6.Có tầm nhìn vĩ mô, hướng đến thương hiệu nhà ở số 1.
7.Không né tránh, không từ bỏ, cố gắng làm đến cùng với công việc của bản thân.
8.Đề cao tinh thần đồng đội, cùng nhau tiến bộ và tạo môi trường làm việc đầy năng động.
9.Làm việc trung thực và công bằng để được khách hàng, đối tác và nhà đầu tư tin tưởng.
10.  Tuân thủ chuẩn mực đạo đức và hành động là một công dân có trách nhiệm với xã hội.