Hoàn thành dự án cải tạo đầu tiên vào tháng 12 năm 2023 JIBANNET ASIA bắt đầu nhận thầu dự án cải tạo trong nước

So sánh hình ảnh trước (bên trái) và sau khi cải tạo (bên phải) ◆Sử dụng mô hình 3D + phối cảnh, chúng tôi đã có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến Chúng tôi đã sử dụng mô hình 3D + phối cảnh, thông qua họp online để đề xuất ý tưởng với