Bản tin tuyển dụng tháng 3

Chi nhánh Công ty TNHH Jibannet Asia tuyển dụng 05 Nhân viên Bim Modeler (Kiến trúc – kết cấu) Công việc chính là Tạo mô hình BIM 3D bằng phần mềm REVIT. Nhân viên Bim Modeler (Kiến trúc – kết cấu) Số lượng: 05 Mô tả công việc: Công việc chính là Tạo mô hình